Leden met elkaar in contact brengen

 1. ProVoet

  ProVoet .

  Lid vd Maand

  Berichten:
  451
  Ontvangen Likes:
  414
  Trophy Punten:
  135
  ProVoet is een vereniging, met leden en een organisatie in Veenendaal die hun belangen behartigt. Leden betalen jaarlijks contributie en ieder jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats, waarin belangrijk besluiten worden genomen door de leden. Dit betekent dus dat we een organisatie zijn voor en door leden. Vanuit die kracht zijn we nu aan het kijken of we leden ook onderling meer met elkaar in contact kunnen krijgen: ProVoet Kringen.

  Is er al contact tussen leden?
  In de periode waarin de ketenzorg werd ingevoerd, hebben we vanuit ProVoet het ProVoet Pedicure Netwerk (PPN) opgezet. Dat was een online omgeving waarbinnen onze leden met elkaar in contact konden komen. Daarnaast hadden we woordvoerders aangewezen, die het voortouw namen in de contractering. Het doel van het PPN was om leden te ondersteunen bij de eerste stappen op het pad van contractering in de (keten)zorg en het proces te vereenvoudigen.

  Enquête
  Begin november is geïnventariseerd in hoeverre leden op dit moment contact hebben met collega’s en of dat dan individueel of in groepsverband is. Hiervoor is een online enquête uitgezet onder alle leden. Deze is door ongeveer 550 leden ingevuld. Daarnaast is met een aantal groepen telefonisch contact geweest. Uit de resultaten blijkt dat bijna iedereen (97%) wel individueel contact heeft met collega’s. Ook in groepsverband is er veel contact met collega’s (71%). De uitkomsten van de enquête laten zien dat er duidelijk behoefte is aan contact en dat het al best veel gebeurt.

  ProVoet wil faciliteren
  Het bestuur van ProVoet heeft de wens uitgesproken om haar leden meer te gaan faciliteren in de regio.

  Belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Contact tussen pedicures bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening zowel vakinhoudelijk als op het gebied van ondernemen en samenwerken.
  • Meer inzicht krijgen in wat er in de regio speelt, zodat we onze leden ook beter regionaal kunnen bedienen.
  • Uitbreiding van de communicatiemiddelen die we vanuit ProVoet beschikbaar hebben om onze leden te informeren.
  Verder uitwerken
  Nu gaan we samen met onze leden kijken hoe we deze zogenaamde ‘ProVoet Kringen’ een goede vorm kunnen geven. We kijken bijvoorbeeld naar welke specifieke behoefte onze leden op dit vlak hebben. Maar, ook hoe we in praktische zin onze leden met elkaar in contact kunnen brengen. Zodra meer bekend wordt je hierover geïnformeerd.

  6.kringen.png
   
 2. Evelien Wesselink

  Evelien Wesselink ACTIEF LID ProVoet Poule

  Berichten:
  100
  Ontvangen Likes:
  63
  Trophy Punten:
  79
  Goed initiatief. Ik hoor nog steeds geluiden dat het PPN erg gewaardeerd werd.
   

Deel Deze Pagina